Videotek

Det er muligt at låne spændende og inspirerende DVD’er fra SEBC’s videotek. Se oversigten over Coaching DVD’er mv.

Pris

Er du medlem eller associeret medlem af SEBC koster det 100 kr. pr. DVD, du ønsker at låne. Du kan også låne en DVD gratis, hvis du arrangerer en videoaften inde i Dansk Psykolog Forenings lokaler.

Er du ikke medlem eller associeret medlem af SEBC, kan du låne DVD’er til 425 kr. pr. stk. Bemærk, medlemskab eller associeret medlemskab koster max 300 kr. om året. Du kan melde dig ind, ved at læse og udfylde denne formular.

Bestilling

Du kan låne en eller flere DVD'er ved at sende din bestilling til . Bestillingen skal afgives med mindst 1 uges varsel.
Oplys venligst:

  • Titel på DVD'en eller DVD'erne
  • Medlemsnummer
  • Navn
  • Postadresse
  • Telefonnummer

Er du hverken medlem eller associeret medlem af SEBC, bedes du også oplyse:

  • Bank
  • Registreringsnummer
  • Kontonummer
  • Kontrolcifre

Betaling

Indsæt beløbet på SEBC’s konto i Lån & Spar Bank: registreringsnummer 0400 kontonummer 4013519388. Angiv venligst dit navn og ordet ”videotek”.

Forsendelse

DVD’en eller DVD'erne sendes, når din betaling er registreret. Du skal selv betale for forsendelsen tilbage til SEBC.

Udlånstid

Hver DVD kan maksimalt lånes i to uger. Overskridelse af udlånstiden koster 50 kr. i rykkergebyr.

Manglende aflevering koster genanskaffelsesprisen - dvs. DVD’ens pris, forsendelse, told, moms og administrationsgebyr.

Sidst opdateret d. 11-01-2018 12:12